Ter nagedachtenis aa Wiel Paffen
Mit verdreet hubbe vier kennisgenoame va ut uuverleide va os Ierelid Wiel Paffen, op 27 november jl.

 

Wiel woar inge Sjuuteman pur sang.

Zieng maneer va optrede dwong bie alle Sjuutemannen respect aaf. In zieng  Sjuutetenue zoog heë altied onberispelijk oet, maakte plezeer en woar prettig in der umgang.

 

Mér heë woar óch sjtreng en doa woar mér éé belang… en dat woar dat van de Blauw Sjuut.

I 1981, 1982 en 1983 is Wiel als gast mit de Sjuut moage mit goa.
I 1984 woeëd heë vast bemaningslid, toen ónger leiding va der Heinz en tot 2005 is heë als bemanningslid mit gegange.

Inge lange tiet doava waor Wiel d’r betaalmeester va ut Gilde. Bie zieng afscheid va ut Gilde hat heë der eretitel gekriege Schout bij Nacht B.D.

 

I ’t het seizoen 1987/ 1988 kroog Wiel va de Winkbülle, de Groeëtorde va d’r Lachende Eëzel in zilver. I ’t seizoen 2001/ 2002 woeëd heë durch de Winkbülle óngersjeie mit der groëtorde va d’r lachende Eëzel i goud!
Wiel woar óch der groeëte animator va twie prachtige reizen, die de Sjuutemannen hant gemak. Inne noa Zuid-Afrika i ’t Table Bay Hotel i Kaapstad en ing boottocht langs de kust i Turkije.

 

Same mit Max Schmeetz en Pierre Lücker vurmde Wiel ing bestuurlijke drie eenheid en onder hun leiding verangerde de aalegplaatsje va de Blauw Sjuut ummer mie va café ’s en feestzalen noa de gemeentehuizen i de Euregio.

Bei de vuurbespreking va de vergaderinge woeëd Wiel gebeld durch d’r Max en da kos ut gebuere dat bepaalde óngerwerpe, woava heë dacht, dat dat lang zou doere, d’r telefoon neave zich neer lag um ‘m dan af en toe wèr op te pakke en da geweun joa of nee te zage, want dat maakte tóch nit zoeveul oet.

 

Noadat Wiel as actief lid va ’t Gilde sjtopte en as admiraal B.D. wieër durch ut leve gong, bloof heë ummer geïnterresseerd i ’t wel en wee va de Sjuut.
Trouw bezóch Wiel óch ummer de draaiboek besprekinge en kosz dan wér geneete went vier ós wér allenui zooge.

Ut initiatief va ee paar frissje ouw Sjuuttemanne om vuur de ouw vaste bemanning ing sociëteit op te richte houw meteen zieng instumming.
Heë vong ’t óch wèr gezellig om noa de vergadering wèr ouwerwets aa gen Tiëëk bijee te zieë.

 

Ut Gilde van de Blauw Sjuut dankt Wiel vuur zieng vrunkschjap, zienge ínzet en betrokkenheed bij ós.

 

Wiel, hoat ós va de boave ee bietje i de gaate en ’t Gilde Blauw Sjuut wunsjt dich ing behouden vaart.

 

Ad Narragoniam, op naar het Narrenland.

Deel dit bericht op