De Blauwe Sjuut bemanning
logo blauwsjuut

De bemanning

Vuurzitter
Lars Valkenberg
Moelemeëker
Marc Baadjou
Sjriever
Rob Hol
Betaalmeester
Roger Schrijnemaekers
Sjipper
Jan Kochen
Belleur
Joost Starremans
Foerier
Ed Heuvelmans
Sjatbewaarder
Joris Oberendorff
Boeëtsman
Ferrie Spiertz
Loeëds
Roger Vermeulen
Sjieëpsmoezikant - Gast
Raymond De Laruelle
Vuurzitter
Lars Valkenberg
Moelemeëker
Marc Baadjou
Sjriever
Rob Hol
Betaalmeester
Roger Schrijnemaekers
Sjipper
Jan Kochen
Belleur
Joost Starremans
Foerier
Ed Heuvelmans
Sjatbewaarder
Joris Oberendorff
Boeëtsman
Ferrie Spiertz
Loeëds
Roger Vermeulen
Sjieëpsmoezikant - Gast
Raymond De Laruelle

Gaste

Kapitein - Gast
Erik Gerards
Ketelbinkie - Gast
Rik Wagemans
Matroeës - Gast
Martijn Geuskens
Matroeës - Gast
Hans van der Logt
Matroeës - Gast
Ton Bakker
Sjtuurman
Frank Brouwer
Iere-vuurzitter

• 24-4-1992 Heinz Paffen †Iereleden

• op 9-12-2023 Cor Couvée
• op 28-1-2008 Max Schmeetz †
(op 6-5-2005 admiraal b.d.)
• op 28-1-2008 Wiel Paffen †
(op 6-5-2005 schout-bij-nacht b.d.)
• op 23-2-1984 Jan Hoen †
• op 5-2-1995 Funs Pelt †
• op 7-2-1986 Egon von Reth †,
oud-burgemeester Kornelimünster.

Kapitein - Gast
Erik Gerards
Ketelbinkie - Gast
Rik Wagemans
Matroeës - Gast
Martijn Geuskens
Matroeës - Gast
Hans van der Logt
Matroeës - Gast
Ton Bakker
Sjtuurman
Frank Brouwer
Iere-vuurzitter

• 24-4-1992 Heinz Paffen †Iereleden

• op 9-12-2023 Cor Couvée
• op 28-1-2008 Max Schmeetz †
(op 6-5-2005 admiraal b.d.)
• op 28-1-2008 Wiel Paffen †
(op 6-5-2005 schout-bij-nacht b.d.)
• op 23-2-1984 Jan Hoen †
• op 5-2-1995 Funs Pelt †
• op 7-2-1986 Egon von Reth †,
oud-burgemeester Kornelimünster.

De bemanning durch d’r joare hin.

Overzicht bemanningen door de jaren heen

Jaomer genóg is va e aatal joare geen notule en/of joarversjlage aawezig wo oet de samesjtelling van de Sjuutebemanning te achterhoale is.
’t Volgende uëverzich geuf dan och aa dat va de beginjoare praktisch nieks bewaard gebliëve is. De meeste gegeëves kómme va de vuurhenge ziënde knipsels oet de gezet en va ’t sjads- en ege archief.
Oet ’t sjtadsarchief is bekant dat d’r ieësjte Togh va de Blauw Sjuut hat plaatsjgevónge op d’r 24e fibberwaar 1949. Dizze Togh voor uëver Vols, Rott (Viele), Mechele, Boches, Kirkroa, Egelse, Waubach, Broenssem, Zitterd, Geleën, Beëk, Heële, Vallekeberg en Mestreech.

1949

Kapitein Sjang Polak
Siem Petit
Erich Bömer

De bemanning besjtóng wiër oet:
1 Matroeës
1 Kwiebus mit bolhood
1 Man mit roeëde ringe um de oge
1 Sjtuurman mit richtige öaljekker
1 Sjieëpsmoezikant mit kwetsjbül

1950

Kapitein Louis Colen (vuurzitter Winkbülle)
Sjtuurman Siem Petit
Georg Stienstra in koopvaardijpak
Erich Bömer

1951

Siem Petit
Erich Bömer

1952

Kapitein Jaak Mom
Moelemeëker Wiel Knipa
Siem Petit
Huub Kater
Sjok Widdershoven
Max Kusters
Erich Bömer
Niek I

1953

De Togh ging neet durch oet piëteit mit de sjlachoffers van d’r watersnoeëdramp.

1954

Kapitein Siem Petit
Huub Kater
1e Adjudant Wiel Knipa
1e Sjtuurman Charel Ritzen
Grimeur Matroeës Lou Lichtenberg
Erich Bömer

1955

Kapitein Max Kusters
Sjtuurman Siem Petit
Adjudant Wiel Knipa
Huub Kater
Michel Bouts (sikkertaris)
Georg Stienstra
Jos Dirven
Erich Böhmer
Lou Lichtenberg
Willy Mertens

1956

Kapitein Wiel Knipa
Sjmeerbaas Max Kusters
1e Sjtuurman Siem Petit
Artiesten entourage Nic Tummers
Kok Piet Meens
Sanitaitor Louis Bellefroid
Thesaurier Huub Kater
Grimeur Lou Lichtenberg
1e Stoker Joep Langen
Boeëtsman Wim Loven
Sjieëpsmoezikant Erich Böhmer
Michel Bouts

1957

Kapitein Max Kusters
Vlagofficeer Wiel Knipa
Hofmeester Sjok Stienstra
1e Sjtuurman Siem Petit
Boeëtsman Huub Kater
Marconist Gene Hollewijn
Sjmeerbaas Ben Onink
Sjieëpsarts Lou Lichtenberg
Chefkok May Vijgen
Kapelmeester Erich Böhmer

1958

Kapitein Siem Petit
Max Kusters
Herman Slangen
Wiel Knipa
Huub Kater

1959

Kapitein Lou Lichtenberg
Adjudant Siem Petit
Erich Böhmer
Marconist Huub Kater
2e Vlagofficeer May Vijgen

1960

Kapitein Georg Stienstra
Max Kusters
Siem Petit
Erich Böhmer
Lou Lichtenberg
Opperlaadmeester May Vijgen
Huub Franssen
Piet Meens

1961

Kapitein Ger Tummers
Adjudant Siem Petit
Sjtuurman Huub Franssen
Machinist/chauffeur May Boesten
Grammofoonplatendraaier Miel Ubben
Rondereclamekaravaanleider May Vijgen
Kanonneer Huub Kater
Kanonneer May Leijen
Sjatbewaarder Ben Onink
Sjieëpsmoezikant Erich Böhmer
Dekzwabberaar Jo Ruijters
Dekzwabberaar Frans te Kampe
Boordschrijver Max Schmeetz
Georg Stienstra

1962

Kapitein Jan Stolman
Adjudant Siem Petit
1e Stuurman Hub Franssen
Huub Kater
Sjatbewaarder Jo Ruijters
Vaandrig 3e klas Loek Wolters
Marconist Miel Ubben
Sjeepsmoezikant Erich Böhmer
Lichtmatroeës Jos Dirven
Chauffeur May Boesten
Vliegende Winkbül Sjok Stienstra

1963

Kapitein Wiel Knipa
1e Sjtuurman Huub Franssen
Kanonneer Huub Kater
Betaalmeester Loek Wolters
Ass. bet. meester Hein te Kampe

Ierebemanning oud Kapiteins: Sjang Polak, Men Kusters, Georg Stienstra, Ger Tummers, Erich Böhmer, Miel Ubben, W. Frijns, Max Schmeetz, Jan Hendriks

1964

Kapitein Huub Kater
Moelemeëker Wiel Knipa
1e Officeer Huub Franssen
Georg Stienstra
Marconist Miel Ubben
Uitkijk Jos Bour
Erich Böhmer
Sjatbewaarder Hein te Kampe
Matroeës Bläser

1965

Kapitein Jos Bour
Wiel Knipa
2e Sjtuurman Wim Loven
1e Sjtuurman Georg Stienstra
Erich Böhmer
1e kanonneer Huub Kater
Miel Ubben
Sjatbewaarder E. Banzer
2e kanonneer P. Severens
Matroeëze Maus en Cloot

1966

Kapitein Huub Franssen
Huub Kater
Georg Stienstra
Jos Bour
T. van Workum
Miel Ubben
Max Schmeetz
Sjef Paulsen
Erich Böhmer
Wim Loven
Gruppelaar

1967

Kapitein Huub Franssen
1e Sjtuurman Huub Kater
2e Sjtuurman Toon van Workum
1e Kanonneer Sjef Paulsen
Sjatbewaarder Jos Bour
1e Lichtmatroeës Paul Haas
2e Lichtmatroeës Charles Titz
Sjieëpstoeter Georg Stienstra
Logboekofficeer Max Schmeetz
1e schrijver Jan Willem van Besouw
Geluidsmanager Gijs Ubben
Wim Loven
Sjieëpsmoezikant Eddy Snaphaan
Sijstermans

1968

Kapitein Huub Franssen
Wim Loven
Sjieëpsmoezikant Eddy Snaphaan
Miel Ubben
Bink voor de mast Ben Onink
2e Kanonneer Ger Tummers
Sjieëpskok Funs Pelt
Wiel Knipa
Navigator Heinz Paffen
Sjieëpsarts J. Grond
1e kanonneer Huub Kater
Thijs Hanssen
Dekschrijver Max Schmeetz
Sjatbewaarder Sjef Hundscheid

1969

Kapitein Huub Franssen
Heinz Paffen
Lader Jo Roeks
Jan Grond
1e Sjtuurman J. Leienhorst
Max Schmeetz
Sjatbewaarder Piet Cranen
Sjatbewaarder H. Kras
Sjieëpsmoezikant Eddy Snaphaan
Kanonneer Sjef Hundcheidt
Geluidsofficeer May Ubben
Machinist Wim Loven

1970

Huub Kater
Wim Loven
Huub Ummels
Huub Franssen
Pierre Houben
Kees van Leienhorst
Pim Logister
Jan Kras
Funs Pelt
Heinz Paffen
Piet Cranen
Sjef Hundscheidt
Toine van Bergen
Jo Roeks
Eddy Snaphaan

1971

Kapitein Huub Kater
Officeer Kanonneer Huub Kater
Vaandrig Pim Logister
Sjatbewaarder Sjef Hundscheidt
Sjieëpskok Hans van Elst
Koksmaatje Funs Pelt
Kantinebeheerder Toine van Bergen
Kraaienest Heinz Paffen
1e Sjtuurman Wim Loven
2e Sjtuurman Hub Ummels
Matroeës Martin Ramaekers
Matroeës Wiel Schreijen
Matroeës Hub Crapels
Matroeës Hein van der Heijde
Sjieëpspredikant Wiel Knipa

1972

Kapitein Wiel Knipa
Heinz Paffen
Max Schmeetz

1973

Kapitein Boy Lebouille
Havenmeester Funs Pelt
Radiotelegrafist Hein van der Heijde
1e Kanonneer Huub Kater
2e Kanonneer Hub Ummels
Purser Erich Smeets
Predikant Wiel Knipa
Matroeës Martin Ramaekers
Henk Steegers
1e Sjtuurman Wim Loven
Ketelbinkie Theo Kusters
Blinde passagiers Sjang Polak en Cor Kochen

1974

Kapitein Ben Onink
Reder Funs Pelt
Sjatbewaarder Hein van der Heijde
1e Sjtuurman Wim Loven
2e Sjtuurman Erich Smeets
Sjieëpsarts Martin Ramaekers
Sjieëpsmoezikant Cor Couvée
Oecomenisch Vlootpredikant Heinz Paffen
1e Kanonneer Sjef Hundscheidt
2e Kanonneer Graad Hauzer
Matroeës Piet Cranen
Matroeës Piet Langendam
Verstekeling W. van den Eelaard
Ketelbinkie Harry Kremers

1975

Kapitein Harry Kremers
Heinz Paffen
Graad Hauzer
Eric Smeets
Jan van den Broek
Wim Loven
Sjieëpsmoezikant Cor Couvée
Hein van der Heide
Martin Ramaekers
Funs Pelt

1976

Kapitein Piet Langendam
Hein van der Heiden
Heinz Paffen
Graad Hauzer
Cor Couvée
Hans van Els
Wim Loven
Funs Pelt
Max Schmeetz
Erich Smeets
Ketelbinkie Jan van Dooren
Harry Kremers
Wim Logister
Jan van den Broek
Martin Ramaekers
Wiel Schrijen
Hub Ummels
Gerry Meijerman
Cor Ouenaar
Willy Smit

1977

Kapitein Jan van Dooren
Hein van der Heijden
Heinz Paffen
Graad Hauzer
Cor Couvée
Hans van Els
Funs Pelt
Max Schmeetz
Wim Loven
Erich Smeets
Gasten: Rob Beekhuis
Jan van den Broek
Jos Kisters
John Klavora
Jo Logister
Ketelbinkie Bert Quadvlieg

1978

Kapitein Bert Quadvlieg
Hein van der Heijden
Heinz Paffen
Graad Hauzer
Cor Couvée
Hans van Els
Wim Loven
Funs Pelt
Max Schmeetz
Erich Smeets
Gasten:
Jan van den Broek
Jos Kisters
John Klavora
Jo Logister
Ketelbinkie Wiel Jongen

1979

Kapitein Wiel Jongen
Heinz Paffen
Hans van Els
Graad Hauzer
Cor Couvée
Jan van den Broek
Jos Kisters
Wim Loven
Funs Pelt
Max Schmeetz
Erich Smeets
Gasten:
Rob van Ham
Hein Holtus
Wim Mulkens
Ketelbinkie Wim Gerards

1980

Kapitein Wim Loven
Heinz Paffen
Hans van Els
Graad Hauzer
Jan van den Broek
Cor Couvée
Jos Kisters
John Klavora
Funs Pelt
Max Schmeetz
Erich Smeets
Gasten:
Wim Brouwers
John van Gemeren
Jos Helders
Hein Holtus
Hans Versteijnen
Ketelbinkie Max Vincken

1981

Kapitein Max Vincken
Heinz Paffen
Jos Kisters
Graad Hauzer
Jan van den Broek
Cor Couvée
John Klavora
Wim Loven
Funs Pelt
Max Schmeetz
Hans van Elst
Erich Smeets
Gasten:
Giel Cox
John van Gemeren
Jos Helders
Ger Houben
Jans Stevens
Hans Versteijnen
Wiel Paffen
Ketelbinkie Frits Pelt

1982

Kapitein Frits Pelt
Heinz Paffen
Jos Kisters
Graad Hauzer
Jan van den Broek
Cor Couvée
John Klavora
Wim Loven
Funs Pelt
Max Schmeetz
Erich Smeets
Gasten:
John van Gemeren
Jos Helders
Ger Houben
Wiel Paffen
John Reinders
Jos Schins
Ketelbinkie Wim Vencken

1983

Kapitein Wim Vencken
Heinz Paffen
Jos Kisters
Graad Hauzer
Jan van den Broek
Cor Couvée
John van Gemeren
Jos Helders
John Klavora
Wim Loven
Funs Pelt
Max Schmeetz
Erich Smeets
Gasten:
Hein Holtus
Jo Meijers
Wiel Paffen
Jan Willems
Ketelbinkie John Kengen

1984

Kapitein John Kengen
Vuurzitter/Moelemeëker Heinz Paffen
Sikkertaris Jos Kisters
Penningmeester Graad Hauzer
Jan van den Broek
Cor Couvée
John van Gemeren
Jos Helders
John Klavora
Wim Loven
Wiel Paffen
Funs Pelt
Max Schmeetz
Erich Smeets
Gasten:
Jan Conemans
Jules Janssen
Ketelbinkie Leon Theunissen

1985

Kapitein Leon Theunissen
Heinz Paffen
Jos Kisters
Graad Hauzer
Jan van den Broek
Cor Couvée
John van Gemeren
Jos Helders
John Klavora
Wim Loven
Wiel Paffen
Funs Pelt
Max Schmeetz
Erich Smeets
Gasten:
Jan Conemans
Jules Janssen
Peter Frolichs
Ketelbinkie Piet Horbach

1986

Kapitein Piet Horbach
Heinz Paffen
Jos Kisters
Wiel Paffen
Jan van den Broek
Cor Couvée
John van Gemeren
John Klavora
Wim Loven
Funs Pelt
Max Schmeetz
Erich Smeets
Gasten:
Jules Janssen
John Smeets
Ketelbinkie René Beckers

1987

Kapitein Max Schmeetz
Heinz Paffen
Jos Kisters
Wiel Paffen
Jan van den Broek
Cor Couvée
John van Gemeren
Jules Janssen
John Klavora
Wim Loven
Funs Pelt
Erich Smeets
Gasten:
Thom Hameleers
Pierre Lücker
Ketelbinkie Jan Kleinen

1988

Kapitein Jos Kisters
Heinz Paffen
Wiel Paffen
Jan van den Broek
Cor Couvée
John van Gemeren
Jules Janssen
John Klavora
Wim Loven
Funs Pelt
Max Schmeetz
Erich Smeets
Gasten:
Wim Göbbels
Herman Laarhoven
Pierre Lücker
Pierre Mulders
Henk Spit
Ketelbinkie Jo Peeters

1989

Kapitein Jo Peeters
Heinz Paffen
Jos Kisters
Wiel Paffen
Jan van den Broek
Cor Couvée
John van Gemeren
Jules Janssen
John Klavora
Wim Loven
Funs Pelt
Max Schmeetz
Erich Smeets
Gasten:
Wim Göbbels
Herman Laarhoven
Pierre Lücker
Rik Mantel
Ketelbinkie Pedro Jongen

1990

Kapitein Pedro Jongen
Heinz Paffen
Jos Kisters
Wiel Paffen
Jan van den Broek
Cor Couvée
John van Gemeren
John Klavora
Wim Loven
Funs Pelt
Pierre Lücker
Max Schmeetz
Jules Janssen
Erich Smeets
Gasten:
Wim Göbbels
Herman Laarhoven
Thom Hameleers
John de Bok
Ketelbinkie Charles Lückers

1991

Ginne Togh ivm d’r Golfoorlog

1992

Kapitein Charles Lückers
Vuurzitter Max Schmeetz
Heinz Paffen
Jos Kisters
Wiel Paffen
Jan van den Broek
Cor Couvée
John van Gemeren
John Klavora
Herman Laarhoven
Pierre Lücker
Funs Pelt
Jules Janssen
Erich Smeets
Gasten:
Sjef Graat
Fred van Hal
Thom Hameleers
Jos Slechtriem
John Telgenkamp
Ketelbinkie John Smeets

1993

Kapitein John Smeets
Vuurzitter Max Schmeetz
Wiel Paffen
Jan van den Broek
Cor Couvée
John van Gemeren
Thom Hameleers
John Klavora
Herman Laarhoven
Pierre Lücker
Jules Janssen
Funs Pelt
Erich Smeets
Gasten:
Frans Aussems
John Dunk
Sjef Graat
Rob Kessels
Ad Maenen
Rinus van Leunen
Ketelbinkie Wim Valkenburg

1994

Kapitein Wiel Paffen
Max Schmeetz
Sikkertaris Pierre Lücker
Jan van den Broek
Cor Couvée
John van Gemeren
Thom Hameleers
John Klavora
Funs Pelt
Herman Laarhoven
Gasten: Jo Ackermann
Sjef Graat
Rob Kessels
Ad Maenen
Bert van der Molen
Jo Meijers
Fred Peters
Wim Valkenburg
Ketelbinkie Wim Janssen

1995

Kapitein Wim Janssen
Max Schmeetz
Wiel Paffen
Pierre Lücker
Jan van den Broek
Cor Couvée
John van Gemeren
Sjef Graat
Thom Hameleers
John Klavora
Herman Laarhoven
Funs Pelt
Gasten:
Frans Aussems
Rob Kessels
Ad Maenen
Jo Meijers
Rinus van Leunen
Wim Valkenburg
Ketelbinkie Dick van der Ploeg

1996

Kapitein Jan van den Broek
Max Schmeetz
Wiel Paffen
Pierre Lücker
Cor Couvée
John van Gemeren
Sjef Graat
Thom Hameleers
John Klavora
Herman Laarhoven
Wim Valkenburg
Rob Kessels
Ad Maenen
Gasten:
Math Douven
Hans Hamers
Piet Hermans
Heinz Sieben
Marcel Starmans
Ketelbinkie Rob van den Bos

1997

Kapitein Rob van den Bos
Max Schmeetz
Wiel Paffen
Pierre Lücker
Jan van den Broek
Cor Couvée
John van Gemeren
Sjef Graat
Thom Hameleers
Rob Kessels
John Klavora
Herman Laarhoven
Ad Maenen
Wim Valkenburg
Gasten:
Hans Hamers
Heinz Sieben
Piet Hermans
Jos Pluijmen
Rainier Vrouwenraets
Ketelbinkie Hub Leenen

1998

Kapitein Hub Leenen
Max Schmeetz
Wiel Paffen
Pierre Lücker
Jan van den Broek
Cor Couvée
John van Gemeren
Sjef Graat
Thom Hameleers
Rob Kessels
John Klavora
Herman Laarhoven
Ad Maenen
Wim Valkenburg
Gasten:
Hans Hamers
Hans te Locke
Heinz Sieben
Rainier Vrouwenraets
Ketelbinkie Henrie van den Kommer

1999

Kapitein Henrie van den Kommer
Max Schmeetz
Wiel Paffen
Pierre Lücker
Cor Couvée
John van Gemeren
Sjef Graat
Hans Hamers
Rob Kessels
John Klavora
Herman Laarhoven
Ad Maenen
Wim Valkenburg
Gasten:
Jos Palmen
Nol Rademacher
Cor Rentenaar
Jo Schuren
Rainier Vrouwenraets
Ketelbinkie Roger Schreurs

2000

Kapitein Roger Schreurs
Max Schmeetz
Wiel Paffen
Pierre Lücker
Cor Couvée
John van Gemeren
Sjef Graat
Hans Hamers
Rob Kessels
John Klavora
Herman Laarhoven
Ad Maenen
Wim Valkenburg
Rainier Vrouwenraets
Gasten:
Ruud Direcks
Jan Kochen
Hans van der Logt
Ray Müller
Jo Schuren
Ketelbinkie Bart Kuypers

2001

Kapitein Bart Kuypers
Max Schmeetz
Wiel Paffen
Pierre Lücker
Cor Couvée
John van Gemeren
Sjef Graat
Hans Hamers
Rob Kessels
John Klavora
Herman Laarhoven
Ad Maenen
Wim Valkenburg
Rainier Vrouwenraets
Gasten:
Dick Dijkstra
Ruud Direcks
Jan Kochen
Jos Schlechtriem
Roger Schreurs
Ketelbinkie Rolf Rozestraten

2002

Kapitein Rolf Rozestraten
Max Schmeetz
Wiel Paffen
Pierre Lücker
Cor Couvée
John van Gemeren
Sjef Graat
Hans Hamers
Rob Kessels
John Klavora
Herman Laarhoven
Ad Maenen
Wim Valkenburg
Rainier Vrouwenraets
Gasten:
Ruud Direcks
Jan Kochen
Roger Schreurs
Hans te Locke
Hans van der Logt
Ketelbinkie Joost Starremans

2003

Kapitein Joost Starremans
Max Schmeetz
Wiel Paffen
Pierre Lücker
Cor Couvée
Ruud Direcks
Sjef Graat
Hans Hamers
Rob Kessels
John Klavora
Jan Kochen
Herman Laarhoven
Ad Maenen
Roger Schreurs
Wim Valkenburg
Rainier Vrouwenraets
Gasten:
Hans te Locke
Hans van der Logt
Marc van der Pohl
Ketelbinkie Vincent Henssen

2004

Kapitein Vincent Henssen
Max Schmeetz
Wiel Paffen
Pierre Lücker
Cor Couvée
Ruud Direcks
Sjef Graat
Hans Hamers
Rob Kessels
John Klavora
Jan Kochen
Herman Laarhoven
Hans te Locke
Ad Maenen
Roger Schreurs
Wim Valkenburg
Rainier Vrouwenraets
Gasten:
Marc van der Pohl
Joost Starremans
Ketelbinkie Jeroen Lebens

2005

Kapitein John Klavora
Max Schmeetz
Wiel Paffen
Pierre Lücker
Cor Couvée
Ruud Direcks
Sjef Graat
Hans Hamers
Rob Kessels
Jan Kochen
Herman Laarhoven
Hans te Locke
Ad Maenen
Roger Schreurs
Joost Starremans
Wim Valkenburg
Gasten:
Jeroen Lebens
Hub Leenen
Marc van der Pohl
Ketelbinkie Paul Frissen

2006

Kapitein Paul Frissen
Jan Kochen (vuurzitter)
Pierre Lücker
Wim Valkenburg (betaalmeester)
Hans te Locke (moelemeëker)
Cor Couvée
Ruud Direcks
Sjef Graat
Hans Hamers
Rob Kessels
Herman Laarhoven
Hub Leenen
Ad Maenen
Roger Schreurs
Joost Starremans
Gasten:
Jo Bosch
Dick Dijkstra
Leo Loven
Jeroen Lebens
Ketelbinkie Ferrie Spiertz

2007

Kapitein Ferrie Spiertz
Jan Kochen
Pierre Lücker
Wim Valkenburg
Hans te Locke
Cor Couvée
Ruud Direcks
Sjef Graat
Hans Hamers
Rob Kessels
Herman Laarhoven
Hub Leenen
Ad Maenen
Roger Schreurs
Joost Starremans
Gasten:
Jo Bosch
Harrie Jaeqs
Roy Jorissen
Leo Loven
Ketelbinkie Mayk van Beek

2008

Kapitein Mayk van Beek
Jan Kochen
Pierre Lücker
Hans te Locke
Ad Maenen (betaalmeester)
Cor Couvée
Ruud Direcks
Sjef Graat
Hans Hamers
Rob Kessels
Herman Laarhoven
Hub Leenen
Roger Schreurs
Joost Starremans
Gasten: Jo Bosch
Etienne Conemans
Roy Jorissen
Leo Loven
Sjef Meessen
Max Strijbos
Ketelbinkie John Janssen

2009

Kapitein Jeroen Lebens
Jan Kochen
Hans te Locke
Joost Starremans (sjriever)
Ad Maenen
Jo Bosch
Cor Couvée
Ruud Direcks
Sjef Graat
Hans Hamers
Leo Loven
Pierre Lücker
Rob Kessels
Herman Laarhoven
Hub Leenen
Roger Schreurs
Gasten:
Ralph Hollanders
Cor Houben
Roy Jorissen
Ketelbinkie Rik Caumon

2010

Kapitein Hans Hamers
Jan Kochen
Hans te Locke
Joost Starremans
Ad Maenen
Jo Bosch
Cor Couvée
Ruud Direcks
Sjef Graat
Roy Jorissen
Rob Kessel
Herman Laarhoven
Hub Leenen
Leo Loven
Roger Schreurs
Gasten:
Ralph Hollanders
Rick Caumon
Paul Göttgens
Roger Schrijnemaekers
Ketelbinkie René Graat

2011

Kapitein René Graat
Jan Kochen
Hans te Locke
Joost Starremans
Ad Maenen
Jo Bosch
Cor Couvée
Ruud Direcks
Sjef Graat
Hans Hamers
Roy Jorissen
Rob Kessels
Herman Laarhoven
Hub Leenen
Leo Loven
Roger Schreurs
Gasten:
Ralph Hollanders
Roger Schrijnemaekers
Rob Dijcks
Jos Magermans
John Wetzels
Ketelbinkie René Vaessen

2012

Kapitein René Vaessen
Jan Kochen
Hans te Locke
Joost Starremans
Ad Maenen
Jo Bosch
Cor Couvée
Ruud Direcks
Hans Hamers
Ralph Hollanders
Roy Jorissen
Rob Kessels
Herman Laarhoven
Hub Leenen
Leo Loven
Roger Schreurs
Gasten:
Roger Schrijnemaekers
Paul Munnix
Ketelbinkie Tom Houben

2013

Kapitein Tom Houben
Jan Kochen
Hub Leenen (moelemeëker)
Jo Bosch (sjriever)
Ad Maenen
Hans Hamers
Cor Couvée
Ruud Direcks
Ralph Hollanders
Roy Jorissen
Rob Kessels
Herman Laarhoven
Hans te Locke
Leo Loven
Roger Schreurs
Roger Schrijnemaekers
Joost Starremans
Gasten:
Ed Heuvelmans
Eugène Kengen
John Venhovens
Ketelbinkie Lars Valkenberg

2014

Kapitein Lars Valkenberg
Jan Kochen
Hub Leenen
Jo Bosch
Hans Hamers (betaalmeester)
Cor Couvée
Ruud Direcks
Ralph Hollanders
Roy Jorissen
Rob Kessels
Herman Laarhoven
Leo Loven
Ad Maenen
Roger Schreurs
Roger Schrijnemaekers
Joost Starremans
Gasten:
Ed Heuvelmans
Eugène Kengen
Harry Langeslag
Ketelbinkie Martijn Timmers

2015

Kapitein Martijn Timmers
Jan Kochen
Hub Leenen
Jo Bosch
Hans Hamers
Cor Couvée
Ruud Direcks
Ralph Hollanders
Roy Jorissen
Rob Kessels
Leo Loven
Ad Maenen
Roger Schreurs
Roger Schrijnemaekers
Joost Starremans
Gasten:
Ed Heuvelmans
Eugène Kengen
Lars Valkenberg
John Schrijnemaekers
Ketelbinkie Raoul Braeken

2016

Kapitein Raoul Braeken
Jan Kochen
Hub Leenen
Jo Bosch
Hans Hamers
Cor Couvée
Ruud Direcks
Ralph Hollanders
Roy Jorissen
Rob Kessels
Leo Loven
Ad Maenen
Roger Schreurs
Roger Schrijnemaekers
Joost Starremans
Gasten:
John Schrijnemaekers
Dick Dijkstra
Rob Hol
Ketelbinkie Marc Baadjou

2017

Kapitein Marc Baadjou
Jan Kochen
Hub Leenen
Lars Valkenberg (sjriever)
Hans Hamers
Cor Couvée
Rob Kessels
Ruud Direcks
Joost Starremans
Jo Bosch
Leo Loven
Roy Jorissen
Ralph Hollanders
Ed Heuvelmans
Eugène Kengen
Gasten:
Rob Hol
Paul Frissen
Paul Mulleneers
Ralf Stevens
Ketelbinkie Joris Oberendorff

2018

Kapitein Joris Oberendorff
Jan Kochen
Hub Leenen
Lars Valkenberg
Hans Hamers
Cor Couvée
Rob Kessels
Ruud Direcks
Joost Starremans
Jo Bosch
Leo Loven
Roy Jorissen
Ralph Hollanders
Ed Heuvelmans
Eugène Kengen
Gasten:
Rob Hol
Marc Baadjou
Jos Schlechtriem
Koen Thijssen
Ketelbinkie Ties Curfs

2019

Kapitein Ties Curfs
Lars Valkenberg (vuurzitter)
Hub Leenen
Rob Hol (sjriever)
Hans Hamers
Cor Couvée
Jan Kochen
Ruud Direcks
Joost Starremans
Jo Bosch
Leo Loven
Roy Jorissen
Ralph Hollanders
Ed Heuvelmans
Eugène Kengen
Marc Baadjou
Gasten:
Paul Mulleneers
Joris Oberendorff
Pieter Aldenhoven
Ketelbinkie Roger Holtus

2020

Kapitein Roger Holtus
Lars Valkenberg
Hub Leenen
Rob Hol
Hans Hamers
Cor Couvée
Jan Kochen
Ruud Direcks
Joost Starremans
Jo Bosch
Leo Loven
Roy Jorissen
Ralph Hollanders
Ed Heuvelmans
Marc Baadjou
Gasten:
Joris Oberendorff
Ferrie Spiertz
Roger Vermeulen
Rogier Leenaers
Ketelbinkie Pascal Thomas

2021

(Ginne Togh i.v.m. COVID-19.)

Lars Valkenberg
Hub Leenen
Rob Hol
Roger Schrijnemaekers
Cor Couvée
Ruud Direcks
Jan Kochen
Joost Starremans
Leo Loven
Roy Jorissen
Ed Heuvelmans
Marc Baadjou
Joris Oberendorff
Ferrie Spiertz
Hans Hamers
Gasten:
Roger Holtus
Roger Vermeulen
Rogier Leenaers
Pascal Thomas
Erik Gerards

2022

(Ginne Togh i.v.m. COVID-19.)

Lars Valkenberg
Marc Baadjou
Rob Hol
Roger Schrijnemaekers
Cor Couvée
Ruud Direcks
Jan Kochen
Joost Starremans
Leo Loven
Roy Jorissen
Ed Heuvelmans
Joris Oberendorff
Ferrie Spiertz
Hub Leenen
Hans Hamers
Gasten:

Roger Holtus
Roger Vermeulen
Rogier Leenaers
Pascal Thomas
Erik Gerards

2023

Kapitein Pascal Thomas
Lars Valkenberg
Marc Baadjou (moelemeëker)
Rob Hol
Roger Schrijnemaekers
Cor Couvée
Ruud Direcks
Jan Kochen
Joost Starremans
Leo Loven
Roy Jorissen
Ed Heuvelmans
Joris Oberendorff
Ferrie Spiertz
Hub Leenen
Hans Hamers
Gasten:
Roger Holtus
Roger Vermeulen
Rogier Leenaers
Ketelbinkie Erik Gerards

2024

Kapitein Erik Gerards
Lars Valkenberg
Marc Baadjou (moelemeëker)
Rob Hol
Roger Schrijnemaekers
Jan Kochen
Joost Starremans
Ed Heuvelmans
Joris Oberendorff
Ferrie Spiertz
Roger Vermeulen

Gasten:
Raymond De Laruelle
Martijn Geuskens
Hans van der Logt
Ton Bakker
Frank Brouwer
Ketelbinkie Rik Wagemans