De fans

‘t Wierbesjtoa va de Sjuut as fenomeen kost vöal tied, wirk en geld en de wetensjap dat de Sjuut zich – zieëker i de aafeloope 20 joar – ummer mieë publiciteit en populariteit hat verworve, wiest drop dat alle Gildeleden zich bewust zunt va ’t belang va ’t durchdrage va de Sjuutetradisie en doa óch alles vuur uëver hant.

 

De Sjuut i de beginjoare woar ginge permanente. Ieëker sezoen ópnui moeët inge vrachtwage doarum tot Sjuut te weëde getranformeerd. Ing heidens karwei. Doa koam i 1969 verendering I, durchdat de Winkbülle I December va dat joar inge 6-ton DAF houwe gegolle, woa umhin ing permanent narresjip geconstrueerd woeëd. Óngerwiel is i 1988 ing durch de Brand Bierbrouwerij gesjónke vrachwagechassis gebouwd op de werf va de fa. Mostard oet Zöstere.
De Sjuut va noe is 13.35 lang, 2.60 breed en hat ing hoëgde va 4.05 m. ’t Ganze gevaarte weëgt óngeveer 8.5 ton.

 

Och de Blauw Sjuut hat te make mit hoeëg vaste koste.

Gelukkig hant vier e aantal Vrung die ós financieel sjteune.
Extra inkomste oet sjponsoring zunt dan och mieë wie welkom. Hat uur interesse um de Blauw Sjuut te sjponsore, sjik da e mailtje noa sjuuteman@planet.nl .

Vier numme da contac mit uch op um de meugelighede te besjpreëke

 

Zonger os vrung, fans en angere mecenassen geed naturlig nieks.
Vier zunt hun zieër erkentelig dat zie de Sjuut ing werm hat touwdrage.
Besjtuur en leden va ’t Gilde bedanke jieëkerinne da óch vuur hun geweldig engagement en de wetensjap dat zie ’t mögelik make um dees inzige tradisie i ieëre te hoate.

 

Ad Narragoniam

De sjpónzere

Brand Brouwerij
Offermans & Snijder Verzekeringen
Leenen Vastgoed
Lückers Bedrijfsadvocaten/Advocasso
Provincie Limburg
Iereroad Heële
Wolting & Versteegh
Café D’r Klinge
Van der Valk
Gemeente Heerlen
Schadenet Koenen
Roland Oostwegel goudsmid
Stichting Sjpas + Cultuur Parkstad
Wassen+Partners
Plus Quaedvlieg
Strada bv
Vaessen Creative Nuth
Sligro Heerlen
Kromme Toeter
Hol Vastgoedadvies
Grausbouw
Bouwburo Zuid
Conceb Arbo en Verzuim
Wijngoed Belle Source
B.G.L. Project
Baadjou Film & Stage Productions
Bouwontwikkeling Jongen
Lenco
Wiertz Company
Kunze Delsing Gans Advocaten
Heineken
Sign-It
van Melick Quality Catering
Leeuw Bier
Plus Winnubst
Koenen en Co
Remcom projecten, productie en concepten
Wilko Gazu bv
Tandarts Vincent
Mazon Screen
Loven Beheergroep
Ed Heuvelmans Bloemsierkunst
Hago
Mayk van Beek
Horbach Taxaties + Makelaardij
Kusters Promo Gifts
Vrumona/Pepsi
Mabs 4.0
Rus Tony Totally Gaming B.V.
Gering Meubeltransporten
Installatiebedrijf Lemmens – Meessen
Ackermans Natuursteen
Brandsma Dakservice
café de Fockink Vaals
Schuitemaker Maastricht
Partyland Verhuur
Hollanders Rental
C-mill
Damen Makelaardij
Romijn en Lenders
Ger Leenen Financiele Diensten

De vrung

1994 Brand Brouwerij Wijlre
1994 Jan Kochen
1996 Peter en Ben Telgenkamp
1996 Hoej – Hoej – Comite Schinveld
1997 Leo Loven
1997 Frans van Meurs †
1998 Roger Schrijnemaekers
1999 Jet Fanchamps en Kitty Vreuls †
1999 Jo Goebbels en Truus Tulling
2000 Wiel Schrijen †
2000 Lies en Bert Maas
2000 Tonny† en Jan Mestriner Kaapstad
2001 Harry Meens
2001 Nico Sijstermans
2002 Riet Vissers †
2002 Jo Sleijpen
2002 Piet Diederen
2003 Alexander Sakkers
2004 Rinus van Leunen †
2005 Reclamebureau Limburg bv Voerendaal
2005 Hans Peters, Brunssum
2006 Louis Schreurs
2007 Herman Kusters
2009 Mayk van Beek
2010 Paul Frissen
2011 Alex Hollanders
2013 John Janssen
2015 Lei † en Philippe † Tummers
2016 Raymond Vlecken
2019 Henk van Kerkhoff

De muur der fans