De fans

‘t Wierbesjtoa va de Sjuut as fenomeen kost vöal tied, wirk en geld en de wetensjap dat de Sjuut zich – zieëker i de aafeloope 20 joar – ummer mieë publiciteit en populariteit hat verworve, wiest drop dat alle Gildeleden zich bewust zunt va ’t belang va ’t durchdrage va de Sjuutetradisie en doa óch alles vuur uëver hant.

 

De Sjuut i de beginjoare woar ginge permanente. Ieëker sezoen ópnui moeët inge vrachtwage doarum tot Sjuut te weëde getranformeerd. Ing heidens karwei. Doa koam i 1969 verendering I, durchdat de Winkbülle I December va dat joar inge 6-ton DAF houwe gegolle, woa umhin ing permanent narresjip geconstrueerd woeëd. Óngerwiel is i 1988 ing durch de Brand Bierbrouwerij gesjónke vrachwagechassis gebouwd op de werf va de fa. Mostard oet Zöstere.
De Sjuut va noe is 13.35 lang, 2.60 breed en hat ing hoëgde va 4.05 m. ’t Ganze gevaarte weëgt óngeveer 8.5 ton.

 

Och de Blauw Sjuut hat te make mit hoeëg vaste koste.

Gelukkig hant vier e aantal Vrung die ós financieel sjteune.
Extra inkomste oet sjponsoring zunt dan och mieë wie welkom. Hat uur interesse um de Blauw Sjuut te sjponsore, sjik da e mailtje noa sjuuteman@planet.nl .

Vier numme da contac mit uch op um de meugelighede te besjpreëke

 

Zonger os vrung, fans en angere mecenassen geed naturlig nieks.
Vier zunt hun zieër erkentelig dat zie de Sjuut ing werm hat touwdrage.
Besjtuur en leden va ’t Gilde bedanke jieëkerinne da óch vuur hun geweldig engagement en de wetensjap dat zie ’t mögelik make um dees inzige tradisie i ieëre te hoate.

 

Ad Narragoniam

De sjpónzere

HEINEKEN
PLUS Winnubst
LEEUW bier
Remcom
Mabs 4.0
Wilko Gazu
Roland Oostwegel Goudsmid
Tandartspraktijk Vincent
Rob Hol Vastgoedadvies
Sjpas + Cultuur Parkstad
Ackermans Natuursteen
SLV Limburg
Gering BV MeubeltransportJongen Bouwontwikkeling
Vaessen Creative
Schuitemaker
Sligro
MAZON Screen
Belle Source
LEENEN Vastgoed
Kusters Promogifts
Wiertz Company
Lenco
ConCeb Arbo en Verzuim
Kunze, Delsing, Gans Advocaten
Café de Fockink
K+ Adviesgroep
Indruk Printstudio
WE Mobility
Peppermill Casino
Wassen + Partners
Optiek Mayk van Beek
BOUWBUROZUID
Ed Heuvelmans
Brand bier
BAADJOU
Offermans en Snijder/SAA Limburg
Metrix Bouw
Advocasso + Lückers Advocaten
Provincie Limburg
BCL Limburg
Van Melick Group
PLUS Quaedvlieg
IEREROAD Heerlen
Romijn en Lenders Assaurantiën
Wolting en Versteegh
Café d’r Klinge
Van Der Valk
C-MILL
Gemeente Heerlen
KROMME TOETER
Bouwmachines Hollanders
Strada bv
DAMEN Makelaardij
LBG Loven Beheer Groep
Koenen en Co
Graus Bouw
Brandsma Dakservice
Sky Clear
Solid Vastgoed/Mijn-Werk
Holleman en Beckers financiële diensten
Codeforward BV
V.O.C. (Vastgoed Ontwikkelingscentrum) bv

De vrung

1994 Brand Brouwerij Wijlre
1994 Jan Kochen
1996 Peter en Ben Telgenkamp
1996 Hoej – Hoej – Comite Schinveld
1997 Leo Loven
1997 Frans van Meurs †
1998 Roger Schrijnemaekers
1999 Jet Fanchamps en Kitty Vreuls †
1999 Jo Goebbels en Truus Tulling
2000 Wiel Schrijen †
2000 Lies en Bert Maas
2000 Tonny† en Jan Mestriner Kaapstad
2001 Harry Meens
2001 Nico Sijstermans
2002 Riet Vissers †
2002 Jo Sleijpen
2002 Piet Diederen †
2003 Alexander Sakkers
2004 Rinus van Leunen †
2005 Reclamebureau Limburg bv Voerendaal
2005 Hans Peters, Brunssum
2006 Louis Schreurs
2007 Herman Kusters
2009 Mayk van Beek
2010 Paul Frissen
2011 Alex Hollanders
2013 John Janssen
2015 Lei † en Philippe † Tummers
2016 Raymond Vlecken
2019 Henk van Kerkhoff

De muur der fans