Ierelid Cor Couvée
Noa 49 joar numt ozze Cor Couvée aafschied es lid va ós Gilde Blauw Sjuut…

 

Tussje 1972 en 1990, woar Cor same mit d’r Jan Logister ut hoesorkest van ’t Jachthoes i Vallekeberg. Hieël veul toeristen koame jieëker joar in de vakans noa Vallekeberg um te loesteren noa d’r moezik va die twieë. Dat signaal bereikte óch de Blauw Sjuut en doarum hant ze in 1974 d’r Cor gevroag um es Sjieëpsmoezikant mit te goa.

 

Cor is nooit gast gewaes, mer meteen vast bemanningslid gewoeëde.
Es Sjieëpsmoezikant kós jieëkerinne ing beroep op Cor doe.
Heë hooft mér get te heure en begint geliek te sjpiele. Dat is Cor ten voeten uit!

 

Cor is hieël belangriek geweas vuur de Sjuut. Went d’r Moelemeëker ut lestig houw, dan woar heë ut dea doa op zoeë-ing maneer op i sjpielde , dat d’r burgemeester ut lestig houw.
Woa vier óch koame en woa ózze gastheer óch vandaan koam, dan houw Cor ummer waal ing leedje vuur hem.
Zelfs trompet sjpiële ohne mondsjtuk kós heë!

 

Kling weetje:
Die kier dat vier um een oer of twieë ’s nachts onger ós Sjuutemanne de polonaise leepe, huüre vier Cor inins zegge. “Jongens wacht effe ich lig
op gen ruk mit de accordeon op mich… help mich effe op!”

 

Namens alle Sjuutemannen, bedank Cor, vuur al datgene was doë vuur
de Sjuut has gedoa! Hartstikke verdeent, das doë noë es Ierelid van ós Gilde Blauwe Sjuut bis benoemd. Proficiat!

 

Natuurlig gilt óch hei ut gezegde: Ut is de vrouw achter de man, die ut maken kan. Helma dank je wel!!

 

Deel dit bericht op